Følg Geodata AS

Bedre eiendomsdata på ett sted. For deg som driver med eiendomsforvaltning.

Nyhet   •   sep 27, 2016 15:18 CEST

Tungrodde reguleringsprosesser og tidkrevende saksbehandlinger er med på å øke eiendomsprosjekters risiko og tidsbruk. Fellestrekket er at de koster mye. Derfor er det lett å forestille seg at omstendelig innhenting av informasjon ofte er en tungvint og nedprioritert affære. Høres det kjent ut? Da vil Location Analytics være interessant for deg..

Location Analytics innhenter automatisk store mengder data og visualiserer disse i kartutsnitt. Location Analytics sørger for at du enkelt finner frem relevant informasjon på et og samme sted. For deg som jobber med eiendom kan verktøyet både tydeliggjøre og realisere et prosjekts potensiale. Geodata er leverandør av teknologien i Norge.

Det du trenger til prospektering av nye bygg

Når man står overfor en kartleggingsfase tidlig i et prosjekt er grunnleggende eiendomsinformasjon hensiktsmessig å ha samlet på samme sted. Eierinformasjon, bygningsinformasjon, tomteregister og tinglysninger på aktuelle eiendommer hentes lett frem fra Norges offisielle register og vises i kartet.

Verdifull innsikt i området

Minst like viktig som å ha oversikt over matrikkelinformasjonen er det å ha inngående kjennskap til området prospektet befinner seg i. I kartverktøyet hentes demografiske tall som alderssammensetning, utdanningsnivå og inntektsnivå i et bestemt område fra SSB og vises enkelt og oversiktlig. Hvorvidt området har opplevd til- eller fraflytting de siste årene og i hvilken grad er også tilgjengelig. Disse tallene har tidligere vært tidkrevende og utfordrende å samle inn, men vises nå ved enkle tastetrykk. Dette er verdifull innsikt når man skal utvikle og markedsføre eiendom. Informasjon om boligmiksen i et nabolag kan også bidra til å gi deg innsikt i hva slags type eiendom som det er lurt å satse på nettopp her.

Fra Nasjonal vegdatabank hentes tall om årsdøgnstrafikk, som viser trafikktall akkurat der du vil. På denne måten har du solide tall som viser hvor mange biler som kjører forbi eiendommen i snitt per dag. Like enkelt kan du fremkalle informasjon om nærliggende kollektivtrafikk.

Først og fremst enkelt

Denne typen innsikt har tidligere vært forbeholdt den som mestrer databasebehandling og programmering. Dette verktøyet har derimot blitt designet slik at det skal kunne brukes av alle på tvers av organisasjonen, fordi det er mer effektivt når flere deler innsikten. Her kan du lese mer om hvordan Location Analytics gjør hverdagen enklere for eiendomsbransjen

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar